Home » Node » Oorlogsbegraafplaats - War cemetery
Oorlogsbegraafplaats - War cemetery
Hoek van een muur in het water bij een oorlogsbegraafplaats