Home » Node » Kuifaalscholver - Shag - Phalacrocorax aristotelis
Kuifaalscholver - Shag - Phalacrocorax aristotelis
Kuifaalscholvers op de rotsen langs de kust van Moray in Schotland.